9409-22t2876

تصویری از علی کریمی در خانه پدری

 علی کریمی این روزها بیشتر به کارهای شخصی اش رسیدگی می کند. علی کریمی پاشاکی.جادوگر فوتبال ایران که هرگز اصالت خودش را فراموش نکرده است عکسی از خودش در اینستاگرام و در خانه پدری اش منتشر کرده و زیر آن نوشته است:«پاشاکی.» کریمی خیلی وقت است که از فوتبال دور است و این روزها بیشتر […]