9409-22m1833

حاشیه سازی غیر ضروری برای سریال «شهرزاد»

کرمان و کرمان‌دوستی با نوشته‌های باستانی پاریزی و سرمایه‌گذاری‌های همایون صنعتی‌زاده و قلم شیوای مرادی کرمانی و سیاست‌مداران ملی آن شناخته می شود نه با ادعا با توزیع قسمت نهم سریال «شهرزاد» در شبکه نمایش خانگی همان اندک نگرانی که به خاطر دیالوگی درباره سفر به کرمان ایجاد شده بود منتفی شده و کارگردان هم […]