baris-pegah

این دو نفر را می شناسید؟!! زندگینامه و عکسهای حمیدرضا پگاه و باریش کلیچ

  اشتباه نکنید اینها دو نفر هستند اگر چه دو تصویر شبیه عکسهای یک شخص در طول چند سال هست اما این دو نفر نقطه تشابه شان غیر از چهره هایشان این هست که هر دو بازیگرند  البته یکی در ایران و دیگری در ترکیه! نفر سمت راستی همانطور که میدانید حمیدرضا پگاه بازیگر خوش چهره […]